آگهی مناقصه خرید سیستم سرمایشی جهت بیمارستان امام حسین ( ع) شهر اهرم

1397/9/17 0:0

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد مناقصه خرید سیستم سرمایشی جهت بیمارستان امام حسین ( ع) شهر اهرم را برگزار نماید.لذا از کلیه شرکت های دارای صلاحیت دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه مراجعه نمایند . پیشنهاد دهندگان بایستی یک نسخه از اسناد مناقصه را دریافت و با قید قبولی مهر و  امضاء نموده و در طی مهلت تحویل ، اسناد مناقصه را به آدرس مندرج در آگهی تسلیم نمایند . 

ردیف

شرح دستگاهها

تعداد دستگاه

1

روف تاپ پکیج 30 تنی واقعی با اینورتر برودتی تروپیکال دارای گرید مصرف انرژی A و  دارای دو سیکل تبرید مجزا

2

2

روف تاپ پکیج 25 تنی واقعی با اینورتر برودتی تروپیکال دارای گرید مصرف انرژی A و  دارای دو سیکل تبرید مجزا

1

3

روف تاپ پکیج 10 تنی واقعی با اینورتر برودتی تروپیکال دارای گرید مصرف انرژی A و  دارای دو سیکل تبرید مجزا

1

 

 

محل و تاريخ توزيع اسناد فراخوان: زمان توزیع از تاريخ 97/09/14   لغایت 97/09/17 ساعت 14:45


- محل توزیع اسناد :  بوشهر – خیابان معلم– دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - دبيرخانه مركزي


مهلت تحويل اسناد فراخوان: 97/09/18   لغایت 97/09/27   ساعت 14:30


مبلغ شرکت در مناقصه : سیصد میلیون ریال می باشد که متقاضيان مي توانند مبلغ تعيين شده در مناقصه را به صورت ضمانت نامه معتبر بانكي یا بصورت فيش واريزي به حساب شماره 5392894414 بانك ملت واريز نمايند.


مكان تحويل اسناد فراخوان :  به آدرس  بوشهر – خيابا ن معلم – روبروي مصلي نماز جمعه– دانشگاه علوم پزشكي -  دبيرخانه مركزي دانشگاه ارسال گردد .
اسناد و اوراق متقاضيان در تاريخ 97/09/28  ساعت 13:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي گردد.
هزينه درج آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد .

 

اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است.

کلمات کلیدی:
    مناقصه     خرید.سیستم.سرمایشی     بیمارستان.امام.حسین.(ع).شهر.اهرم    

تاریخ بروز رسانی:   17 آذر 1397

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >