تمدید مهلت فروش اسناد شرکت در مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت در شهرستان عسلویه

1397/6/19 0:0

 

تمدید مهلت فروش اسناد شرکت در مناقصه


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد مناقصه‌های ارائه خدمات نوین سلامت در قالب برنامه طرح تحول در حوزه بهداشت را به صورت "تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت" در شهرستان عسلویه به شرح جدول ذیل برگزار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت‌های واجد شرایط - با رعایت شرایط مندرج در شرایط عمومی و اختصاصی - به منظور تامین نیرو و ارائه خدمات بهداشتی درمانی دعوت به عمل می‌آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خیابان معلم روبروی مصلی نماز جمعه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر - دبیر خانه مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند. پیشنهاد دهندگان بایستی یک نسخه از اسناد هر مناقصه را دریافت و با قید قبولی امضاء نموده و در طی مهلت تحویل، اسناد مناقصه را تسلیم نمایند. 

 

ردیف

عنوان پروژه

شهرستان محل اجرا

مبلغ ضمانت نامه

 (ریال)

1

خرید خدمت تامین نیروی انسانی در مراکز خدمات جامع سلامت

عسلویه

488.399.997

 

 

محل و تاريخ توزيع اسناد فراخوان:   زمان توزیع تا تاریخ 97/6/20 تمدید می‌گردد.

محل توزیع اسناد: بوشهر - خیابان معلم - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - دبيرخانه مركزي     

مهلت تحويل اسناد فراخوان: به تبع تغییر مهلت فروش اسناد، تاریخ تحویل اسناد نیز تا ساعت 12:00 مورخه 97/6/31 تمدید می‌گردد.

مكان تحويل اسناد فراخوان: به آدرس  بوشهر - خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي دبيرخانه مركزي دانشگاه ارسال گردد.

اسناد و اوراق متقاضيان مناقصه‌ها در تاريخ 97/06/31 ساعت 13:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

هزينه درج آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است.

 

 

کلمات کلیدی:
تمدید     مناقصه    

تاریخ بروز رسانی:   19 شهريور 1397

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >