احداث

1 2

11 بهمن 1396
مناقصه پروژه احداث پانسيون دو واحدي بيمارستان امام حسين (ع) اهرم

 

28 امرداد 1396
آگهی مناقصه پروژه احداث ساختمان مركز بهداشتي درماني شهدا واقع در شهر بوشهر

 

3 تير 1396
آگهی مناقصه پروژه احداث ساختمان و محوطه وسپتیک مرکز بهداشتي درماني حضرت زينب (س) واقع درشهرستان بوشهر

 

30 خرداد 1396
آگهی مناقصه پروژه احداث ساختمان وسپتیک بهداشتی ودرمانی امیرالمومنین(ع) کلمه

 

2 خرداد 1396
آگهي مناقصه پروژه احداث ساختمان و سپتيك مركز بهداشت دشتستان

 

1 خرداد 1396
آگهي مناقصه پروژه احداث ساختمان و سپتيك مركز بهداشت جم

 

14 اسفند 1395
آگهی مناقصه پروژه تكميل احداث ساختمان مرکز، خانه بهداشت ، پانسيون پزشک ، ديوار محوطه روستاي هليله واقع در شهرستان بوشهر

 

17 بهمن 1395
آگهي فراخوان جذب سرمايه گذار جهت احداث بيمارستان 17 شهريور برازجان تمدید شد

 

27 امرداد 1395
مناقصه پروژه احداث ساختمان مركز پژوهشي و درمان بيماری‌هاي خاص واقع در شهرستان بوشهر

 

2 امرداد 1395
مناقصه پروژه تكميل احداث آزمايشگاه قدس واقع در شهرستان كنگان

 
1 2
< >