نمونه‌برداری.آب


19 دی 1397
از ابتدای سال جاری تاکنون صورت گرفته است؛ انجام بیش از هزار نمونه‌برداری میکروبی آب در شهرستان جم
مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه‌ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم گفت: به‌منظور پایش سلامت آب در شهرستان جم، از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و 36 مورد نمونه‌برداری میکروبی از آب این شهرستان انجام پذیرفته است.

 
 
 
< >