آگهي مناقصه عمومي تکميل ساختمان دياليز گناوه

تاریخ نامه: 4 آذر 1393
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه تکميل ساختمان دياليز گناوه  واقع در شهرستان گناوه را برگزار نمايد لذا از کليه شرکت‌هاي ساختماني با داشتن حداقل پايه مجاز رتبه 5 ساختمان دعوت بعمل مي‌آيد. وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشکي – دبيرخانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند. پيشنهاد دهندگان بايستي يک نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

رديف

عنوان پروژه

شهرستان محل اجرا

مبلغ ضمانتنامه

متراژ زير بناي پروژه

مبلغ برآورد اوليه

1

تکميل ساختمان دياليز گناوه

گناوه

95.000.000

نودو پنج ميليون

ريال

ساختمان:

586.54 متر مربع

پياده رو:

133.091 متر مربع

سپتيک: 24 متر مکعب

6.807.419.862

ريال

 

محل و تاريخ توزيع اسناد مناقصه: دبيرخانه مرکزي دانشگاه از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري

مهلت اخذ اسناد مناقصه:‌ تا پايان وقت اداري 10/9/93 ساعت 2:45 بعدازظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه:  تا ساعت 2:30 بعدازظهر 23/9/93

مکان تحويل پيشنهادات: بوشهر – خيابا ن معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشکي – دبيرخانه مرکزي دانشگاه

پاکتهاي پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 24/9/93 ساعت 12:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

متقاضيان مي‌توانند مبلغ تعيين شده در مناقصه را هم به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکي و هم بصورت فيش واريزي به حساب دانشگاه واريز نمايند.

ضمناً هزينه درج آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

 لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 کلمات کلیدی:
مناقصه     ساختمان     دیالیز     گناوه    

تعداد بازدید:   ۸
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >