آگهي جذب نیروی شرکتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان

تاریخ نامه: 2 بهمن 1401
شماره نامه:
 
استخدام  |   
« بسمه تعالي »
(آگهي جذب نیروی شرکتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان )

 

شبکه بهداشت و درمان  شهرستان کنگان  در نظر دارد براي تأمين نيروهاي مورد نياز خود بر اساس مجوز شماره   32867    مورخ   1401/10/10  کمیته سرمایه انسانی دانشگاه مورخ   1401/10/7    تعداد   نفر از افراد واجدالشرایط را از طریق آزمون/ مصاحبه و پس از طي کردن مراحل گزينش توسط هسته گزینش دانشگاه به صورت قرارداد شرکتی جهت  پایگاه اورژانس بنک  بصورت قرارداد شرکتی حجمی جذب نماید

جدول رشته های شغلی مورد نیاز 

عنوان شغل

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز

جنسيت

شرايط احراز از نظر مدرک و رشته تحصيلي

زن

مرد

کارشناس/کاردان فوریت های پزشکی

پایگاه  جادی ای   اورژانس115  بنک

6 نفر

 

*

دارا بودن مدرک کاردانی و کارشناسی در رشته های  فوریت های پزشکی، اتاق عمل ، هوشبری  و کارشناسی  پرستاری

 

 

 

 

 

1- شرايط عمومي  استخدام
1/1- تدين به دين مبين اسلام يا يکي از اديان رسمي کشور مصرح درقانون اساسي
2/1- داشتن تابعيت ايران
3/1- داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت
4/1- عدم اعتياد به دخانيات ومواد مخدر و روانگردان
5/1- عدم سابقه محکوميت جزايي موثر
6/1- نداشتن منع استخدام دردستگاه¬هاي دولتي به¬موجب آراي مراجع قانوني
7/1- داوطلبان نبايد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني ساير دستگاه¬هاي دولتي و يا بازنشسته و بازخريد خدمت باشند.
8/1- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
9/1- داشتن سلامت جسماني ورواني وتوانايي براي انجام کاري که براي آن استخدام مي¬شوند بر اساس دستورالعمل های مصوب و تاييد طب کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

2-  شرايط اختصاصي و ضوابط پذيرش شغل:
1- داشتن حداقل 22 سال و حداکثر 40سال تا تاریخ انتشار آگهی 
2- داراي قد 165 سانتي متر و بالاتر.
3- داراي شاخص توده بدني (Body Mass Index) BMI کمتر از 30 و بيشتر از 19
تبصره : افرادي که BMIآنها بيشتر از 30 باشد و نسبت به موضوع معترض باشند طبق دستورالعمل اجرايي مربوطه براي انجام"تست بيو الکتريک امپدانس" معرفي مي شوند و تصميم گيري نهايي در خصوص آنها براساس نتايج تست مربوطه صورت ميگيرد.
تذکر: اندازه گيري "قد" و BMI در زمان بررسي مدارک انجام خواهد گرفت و در صورتي که داوطلب هر يک از اين شرايط را احراز ننمايد، از ساير مراحل استخدام از جمله مصاحبه حذف خواهد شد و حق اعتراض نخواهدداشت.
5- دارا بودن گواهينامه و آمادگی رانندگي با آمبولانس
    تبصره1: ارائه گواهینامه ب2  یا پایه دوم توسط متقاضیان دارای مدارک پیراپزشکی یا ارائه تعهد مبنی بر اخذ گواهینامه مذکور ظرف یکسال از تاریخ پذیرفته شدن الزامی است. لازم به ذکر است افراد زير 24 سال چنانچه فاقد گواهينامه مربوطه باشند و شرایط سنی لازم جهت اخذ گواهینامه نداشته باشند. در صورت پذیرش  بايستي تعهد محضري مبني براخذ گواهينامه ب 2 تا پايان 24 سالگي ارائه نمايند. بديهي است در صورت عدم ارائه اصل گواهينامه مربوطه در مدت تعيين شده استخدام فرد کان لم يکن خواهد شد.
6- داشتن آمادگي جسماني و مهارتهاي بدني براي امدادرساني سريع و صحيح (بدين منظور از داوطلبان واجد شرايط،آزمون آمادگي جسماني به عمل خواهد آمد. افراد عینکی(کم بینا)، دارای سمعک (کم شنوا) و دارای محدودیتهای حرکتی بهیچ عنوان پذیرفته نمیگردند.
7- افرادی که به هرطریقی مستخدم دولت و یا سایر ارگانهاباشند(کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، و .. )، مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند.
*مشمولین طرح در صورتی می توانند در این آزمون شرکت نمایند که در حالت تمدید طرح داوطلبانه یا طرح کووید باشند و طرح اجباری را سپری کرده باشند.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
*به استناد بند الف ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/8/19 مجلس شورای اسلامی به ازاء تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر 5 سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود.
* به ازای تاهل و نیز هر فرزند دو درصد حداکثر تا ده درصد به مجموع امتیاز آزمون کتبی (حیطه عمومی و تخصصی )داوطلب اضافه می شود
3-افراد دارای اولویت
با رعایت ضوابط مطرح شده در بند دوم افرادي که داراي هريک از شرايط ذيل باشند در اولويت پذيرش قرار دارند:

1-ايثارگران: جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان يک سال اسارت و بالاتر.
2- بومي شهرستان مطابق تعریف زیر:
سهميه بومی
با توجه به بخشنامه شماره 369488 مورخ 99/7/27 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد قانون اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 16/6/99 مجلس شورای اسلامی نمره مکتسبه داوطلبان بومی بجز شهرستان تهران و مراکز استانها با تعاریف ذیل با ضریب یک و چهاردهم  (4/1) محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد.
الف- شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.
ب- سکونت داوطلب به مدت حداقل ده سال با ارائه استشهاد محلی )براساس فرم پیوست آگهی) ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) احراز گردد.
ج- داشتن سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش
شهرستان مربوطه می تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن بودن
ملاک عمل قرار گیرد.
د- در صورت وجود ابهام درخصوص شهرستان محل تولد نظر اداره کل ثبت احوال استان ملاک عمل خواهد بود.
و- تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام ملاک عمل برای تعیین بومی بودن خواهد بود.

3-    نحوه ثبت نام ومدارک مورد نياز
1/4-   متقاضيان واجد شرايط ملزم هستند از تاریخ 1401/11/2  لغایت    ..1401/11/8 .  با مراجعه به سامانه ..emp.bpums.ac.ir.. ثبت نام و مدارک مورد نیاز را بارگذاری نمایند. تاریخ آزمون و مصاحبه متعاقبا اعلام میگردد .
2/4- مدارک مورد نياز ثبت نام:
- تکميل برگ درخواست شغل
- يک قطعه عکس 4×3 
- تصوير آخرين مدرک تحصيلي یا گواهی پایان طرح
- تصویر گواهینامه رانندگی ب2
- تصوير کارت ملي
- تصوير تمام صفحات شناسنامه
- تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم
-تصوير مدرک دال بر بومي بودن  طبق تعاریف درج شده در آگهی  
-مدارک ایثارگری
- تصوير سايرمدارک طبق مفاد آگهي حسب ضرورت
تصویر فیش واریزی به مبلغ مبلغ 500/000 ريال (پانصد هزار ريال) به شماره شناسه واريز 386080873124004006000000000800  و شبا حساب 490100004001080803025348 IR به نام معاونت توسعه و منابع دانشگاه نزد بانک  مرکزی
3/4- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط وشرايط اعلام شده درمتن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد، حتي در صورت صدور قرارداد حکم مزبور لغو وبلااثر مي¬گردد.
•    اورژانس استان و شرکت طرف قرارداد هيچ گونه تعهدي جهت تامين غذا و مسکن پذيرفته شدگان ندارد.
•    زمان و مکان آزمون متعاقبا اعلام میگردد.

جهت دریافت فرم استشهاد محل سکونت جهت شرکت در آزمون استخدامی پایگاه اورژانس بنک کنگان -شرکتی کلیک نمایید.

جهت دریافت برگ درخواست شغل شرکتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان کلیک نمایید.

جهت ثبت نام آزمون کلیک نمایید.

 کلمات کلیدی:
آگهي.جذب.نیروی.شرکتی.شبکه.بهداشت.شهرستان.کنگان    

تاریخ بروز رسانی:   2 بهمن 1401

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >