دانشجویان


12
شمارهعنوانتاریخ صدور
فرم مددکاری دانشجویان 1400/9/3
اطلاعیه انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر در سال تحصیلی 1401-1400 1400/7/11
اطلاعیه خوابگاه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1398/11/13
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد سال تحصیلی 99-98 1398/6/25
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان پزشکی ورودی 1398 1398/6/25
قابل توجه دانشجویان محترم ساکن خوابگاه آریانا 2 1398/6/13
قابل توجه پذیرفته‌شدگان نهایی رشته فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1397/10/23
برنامه زمان‌بندی دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 1396/11/24
اطلاعيه ثبت نام دانشجويان کارشناسی ناپیوسته سال 97-96 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1396/7/24
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-96 1396/7/5
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 97-96 1396/7/1
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 97-1396 1396/6/25
اطلاعیه ثبت نام خوابگاه دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی 97-1396 1396/6/25
اطلاعیه ثبت نام حضوری دانشجويان جديدالورود سال 97-96 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1396/6/25
اطلاعيه ثبت نام اینترنتی دانشجويان جديدالورود سال 97-96 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1396/6/25
تکمیل اطلاعات در سامانه پایش سلامت روان توسط دانشجویان 1395/10/22
بیمه حوادث دانشجویان ورودی نیمسال اول و دوم 1395 1395/10/7
تسهیلات اعطایی بنیاد علوی به دانشجویان روزانه کارشناسی به بالا 1395/8/16
دومین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان آبان ماه 1395 1395/8/9
ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 96-95 1395/8/2
12
 
< >