آگهی مناقصه خرید 3 دستگاه آمبولانس-نوبت سوم

1401/11/23 0:0

آگهي مناقصه عمومی  (2001000383000107)

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه خرید 3 دستگاه آمبولانس-نوبت سوم را برگزار  نمايد. اشخاص حقوقی دارای صلاحیت و شرایط اعلامی در اسناد مناقصه، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

ردیف

شرح خرید

تعداد

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

1

آمبولانس

3 دستگاه

4.000.000.000

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/11/23 لغايت 1401/11/26تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1401/11/27 لغايت 1401/12/7 تا ساعت 14:00  

تاریخ بازگشایی : 1401/12/8  ساعت 09:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     خرید.دستگاه.آمبولانس     نوبت.سوم    

تاریخ بروز رسانی:   12 ارديبهشت 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >