آگهی مناقصه تامین(خرید) غذای بیماران و کارکنان مرکز آموزشی درمانی تخصصی قلب بوشهر

1402/4/17 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه زیر را برگزار نمايد . لذا از كليه پيمانكاران حقوقی و حقیقی دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند. 

 

ردیف

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

2002000383000016

تامین(خرید) غذای بیماران و کارکنان مرکز آموزشی درمانی تخصصی قلب بوشهر

3.200.000.000

  محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1402/4/18  لغايت 1402/4/21تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 1402/4/182   لغايت 1402/5/1 تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1402/5/1   ساعت 12:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     تامین.خرید     غذای.بیماران.و.کارکنان     مرکز.آموزشی.درمانی.تخصصی.قلب.بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   17 تير 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >