آگهی مناقصه تامین(خرید) غذای بیماران و کارکنان مرکز آموزشی درمانی تخصصی قلب بوشهر-نوبت دوم

1402/5/3 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه زیر را برگزار نمايد . لذا از كليه پيمانكاران حقوقی و حقیقی دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند.

ردیف

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

2002000383000022

تامین(خرید) غذای بیماران و کارکنان مرکز آموزشی درمانی تخصصی قلب بوشهر-نوبت دوم

3.200.000.000

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد   
مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1402/5/7 لغايت 1402/5/10 تا ساعت 19:00
مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 1402/5/11   لغايت1402/5/21  تا ساعت 11:00  
تاریخ بازگشایی : 1402/5/21   ساعت 12:00
مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 


کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     تامین(خرید).غذای     مرکز.آموزشی.درمانی.تخصصی.قلب.بوشهر     نوبت.دوم    

تاریخ بروز رسانی:   3 امرداد 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >