آگهی مزایده یک دستگاه آنژیوگرافی قلبی زیمنس

1402/7/29 0:0

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر در نظر دارد مزایده یک دستگاه آنژیوگرافی قلبی زیمنس مستعمل از طریق سامانه ستاد انجام دهد.

ردیف

شماره مزایده

شرح مزایده

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

1002000383000031

مزایده یک دستگاه آنژیوگرافی قلبی

2.400.000.000

زمان انتشار در سایت: مورخ 1402/7/25  

مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت 19:00 مورخ 1402/8/2

تاریخ بازدید : 1402/7/25لغایت 1402/8/15   (ساعات اداری)

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14:00 مورخ 1402/8/15

زمان بازگشایی: ساعت 09:00 مورخ 1402/8/16

زمان اعلام  به برنده: 1402/8/16

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مزایده :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مزایده     دستگاه.آنژیوگرافی.قلبی     زیمنس    

تاریخ بروز رسانی:   29 مهر 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >