مناقصه خرید یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال ستون سقفی - نوبت دوم

1402/9/22 0:0

 

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه خرید یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال ستون سقفی - نوبت دوم را برگزار  نمايد. اشخاص حقوقی دارای صلاحیت و شرایط اعلامی در اسناد مناقصه، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمایند.

 

ردیف

شرح خرید

تعداد

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

1

رادیولوژی دیجیتال ستون سقفی-نوبت دوم

1 دستگاه

1.450.000.000

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه:‌ از تاريخ  1402/09/28  لغايت 1402/10/05 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی): از تاريخ 1402/09/28   لغايت 1402/10/16  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی: 1402/10/16   ساعت 13:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه:  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

 لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     خرید     دستگاه.رادیولوژی.دیجیتال     ستون.سقفی        

تاریخ بروز رسانی:   22 آذر 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >