آگهی مناقصه پروژه احداث خانه بهداشت برکه چوپان واقع در شهرستان کنگان

1402/11/15 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث خانه بهداشت برکه چوپان واقع در شهرستان کنگان را بصورت یک مرحله ای برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2002000383000079

ساختمان خانه بهداشت

86 مترمربع

1.344.304.814

18.273.933.430

پیاده رو

53 مترمربع

1.503.147.554

دیوارکشی

70 مترطول

5.248.404.675

محوطه سازی

137 مترمربع

1.860.610.627

جمع کل(ریال)

26.860.096.286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1402/11/17لغايت 1402/12/21 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1402/11/17 لغايت 1402/12/02 تا ساعت 12:30  

تاریخ بازگشایی : 1402/12/02   ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

 لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     احداث     خانه.بهداشت.برکه.چوپان     شهرستان.کنگان        

تاریخ بروز رسانی:   15 بهمن 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >