آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از امور نگهبانی بیمارستان های تابعه

1402/12/7 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه واگذاری حجمی بخشی از امور نگهبانی  بیمارستان¬های تابعه(مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس-بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان-بیمارستان زینبیه خورموج-بیمارستان شهید صادق گنجی-بیمارستان امام هادی(ع)دیر-بیمارستان بقیه اله الاعظم(عج)دیلم-مرکز تخصصی قلب بوشهر-سایت پردیس دانشگاه) را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران دارای صلاحیت برابر با شرایط اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد   اقدام نمایند.

ردیف

کد فراخوان

موضوع مناقصه

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه

1

۲۰۰2۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰81

واگذاری حجمی بخشی از  امور نگهبانی بیمارستان های تابعه

11.000.000.000

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  01402/12/08  لغايت 1402/12/12تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 1402/12/08  لغايت 1402/12/23  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1402/12/23ساعت 12:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

کلمات کلیدی:
آگهی.     مناقصه     واگذاری.حجمی     امور.نگهبانی     بیمارستان.های.تابعه    

تاریخ بروز رسانی:   7 اسفند 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >