آگهی مناقصه پروژه احداث پانسیون رودفاریاب واقع در شهرستان دشتستان

1402/12/28 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث پانسیون رودفاریاب واقع در شهرستان دشتستان را بصورت یک مرحله ای برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستادWWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمایند.

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2002000383000097

پانسیون

7/180 مترمربع

1.465.502.495

29.310.049.891

جمع کل(ریال)

29.310.049.891

 

 

 

 

 

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1402/12/272  لغايت 1403/01/08تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد : از تاريخ 1402/12/27  لغايت 1403/01/19 تا ساعت 13:00  

تاریخ بازگشایی : 1403/01/19   ساعت 13:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     پروژه.احداث     پانسیون.رودفاریاب     شهرستان.دشتستان    

تاریخ بروز رسانی:   28 اسفند 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >