آگهی مناقصه پروژه احداث اورژانس جاده ای کره بند واقع در شهرستان بوشهر

1402/12/28 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث اورژانس جاده ای کره بند واقع در شهرستان بوشهر را بصورت یک مرحله ای برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاداقدام نمایند.

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2002000383000096

ساختمان اورژانس

125 مترمربع

947.258.359

16.421.154.776

سپتیک

مقطوع

2.524.012.395

جمع کل(ریال)

18.945.167.171

 

 

 

 

 

 

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1402/12/27  لغايت 1403/01/08تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد : از تاريخ 1402/12/27   لغايت 1403/01/19  تا ساعت 13:00  

تاریخ بازگشایی : 1403/01/19   ساعت 13:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     پروژه.احداث     اورژانس.جاده.ای     کره.بند     شهرستان.بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   28 اسفند 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >