آگهی مزایده واگذاری دندانپزشکی و خدمات بهداشت دهان و دندان در مراکز جامع سلامت عالیشهر و هلیله

1403/1/21 0:0

مرکز بهداشت شهرستان بوشهر در نظر دارد مزایده " واگذاری دندانپزشکی و خدمات بهداشت دهان و دندان " در مراکز جامع سلامت عالیشهر و هلیله به شرح ذیل و مطابق با اسناد بارگذاری شده در سامانه ستاد را برگزار نمايد . لذا از كليه افراد حقیقی و حقوقی واجد الشرایط و ذیصلاح دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده اعلامی نسبت به اخذ اسناد مزایده از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند .

 

ردیف

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه ( ریال)

 

1

5003000383000004

مزایده " واگذاری دندانپزشکی و خدمات بهداشت دهان و دندان " در مرکز خدمات جامع سلامت عالیشهر

60.000.000

 

2

5003000383000005

مزایده " واگذاری دندانپزشکی و خدمات بهداشت دهان و دندان " در مرکز خدمات جامع سلامت هلیله

30.000.000

محل و تاريخ توزيع اسناد:   سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مزایده : از تاريخ   1403/01/21  لغايت  1403/01/28         تا ساعت    00 :19

مهلت ارسال اسناد:     از تاريخ 1403/01/21    لغايت 1403/02/09   ( برای عالیشهر)  و  1403/02/08( برای هلیله)          تا ساعت   00 :12

تاریخ بازگشایی:    مورخ  1403/02/09           ساعت   00 :13

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مزایده :  بوشهر خيابان والفجر - روبروي اسکله  - مرکز بهداشت شهرستان بوشهر  - اداره امور عمومی

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مزایده     واگذاری     دندانپزشکی     خدمات.بهداشت.دهان.و.دندان     مراکز.جامع.سلامت     عالیشهر    
هلیله        

تاریخ بروز رسانی:   21 فروردين 1403

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >