آگهی نوبت سوم مزایده " واگذاری دندانپزشکی و خدمات بهداشت دهان و دندان " در مراکز جامع سلامت خیبر ، چغادک و نبی اکرم ( ص)

1403/1/21 0:0

مرکز بهداشت شهرستان بوشهر در نظر دارد نوبت سوم مزایده " واگذاری دندانپزشکی و خدمات بهداشت دهان و دندان " در مراکز جامع سلامت خیبر ، چغادک و نبی اکرم ( ص)   به شرح ذیل و مطابق با اسناد بارگذاری شده در سامانه ستاد را برگزار نمايد . لذا از كليه افراد حقیقی و حقوقی واجد الشرایط و ذیصلاح دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده اعلامی نسبت به اخذ اسناد مزایده از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند .

 

ردیف

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه ( ریال)

 

1

5003000383000002

مزایده " واگذاری دندانپزشکی و خدمات بهداشت دهان و دندان " در مرکز خدمات جامع سلامت خیبر

42.000.000

 

2

5003000383000001

مزایده " واگذاری دندانپزشکی و خدمات بهداشت دهان و دندان " در مرکز خدمات جامع سلامت چغادک

96.000.000

 

3

5003000383000003

مزایده " واگذاری دندانپزشکی و خدمات بهداشت دهان و دندان " در مرکز خدمات جامع سلامت نبی اکرم (ص)

72.000.000

 

محل و تاريخ توزيع اسناد:   سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاريخ   1430/02/20   لغايت  1403/01/06     تا ساعت    00 :19

مهلت ارسال اسناد:     از تاريخ 1403/01/20   لغايت 1403/02/06            تا ساعت   00 :12

تاریخ بازگشایی:    مورخ 1403/02/08        ساعت   00 :13

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مزایده :  بوشهر خيابان والفجر - روبروي اسکله  - مرکز بهداشت شهرستان بوشهر  - اداره امور عمومی

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.نوبت.سوم.مزایده     واگذاری     دندانپزشکی     خدمات.بهداشت.دهان.و.دندان     مراکز.جامع.سلامت     خیبر    
چغادک     نبی.اکرم    

تاریخ بروز رسانی:   21 فروردين 1403

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >