مناقصه پروژه احداث مرکز جامع سلامت شهری وحدتیه واقع در شهرستان دشتستان

1403/2/19 0:0

 

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث مرکز جامع سلامت شهری وحدتیه واقع در شهرستان دشتستان را به صورت یک مرحله ای برگزار  نمايد. حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه و رتبه 5 تاسیسات می باشد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

مبلغ برآوردی (ریال)

2003000383000002

ساختمان

1055 مترمربع

9.999.50.517

197.358.315.932

سپتیک

78 مترمکعب

2.631.814.405

جمع کل (ریال)

199.990.130.337

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه:‌ از تاريخ  1403/02/18  لغايت 1403/02/22 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 1403/02/18   لغايت 1403/03/02  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی: 1403/03/02  ساعت 12:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه:  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.

 

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     پروژه.احداث     مرکز.جامع.سلامت.شهری     وحدتیه     شهرستان.دشتستان    

تاریخ بروز رسانی:   26 ارديبهشت 1403

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >