اطلاعیه نوبت دوم مزایده واگذاری دندانپزشکی و خدمات بهداشت دهان و دندان

1403/2/17 0:0

مرکز بهداشت شهرستان بوشهر در نظر دارد مزایده " واگذاری دندانپزشکی و خدمات بهداشت دهان و دندان " در مراکز جامع سلامت عالیشهر و هلیله به شرح ذیل و مطابق با اسناد بارگذاری شده در سامانه ستاد را برگزار نمايد . لذا از كليه افراد حقیقی و حقوقی واجد الشرایط و ذیصلاح دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده اعلامی نسبت به اخذ اسناد مزایده از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند .

 

ردیف

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه ( ریال)

 

1

 5003000383000010

مزایده " واگذاری دندانپزشکی و خدمات بهداشت دهان و دندان " در مرکز خدمات جامع سلامت عالیشهر

60.000.000

 

2

 5003000383000009

مزایده " واگذاری دندانپزشکی و خدمات بهداشت دهان و دندان " در مرکز خدمات جامع سلامت هلیله

30.000.000

محل و تاريخ توزيع اسنادسامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مزایده : از تاريخ   1403/02/17   لغايت  1403/02/22          تا ساعت    00 :19

مهلت ارسال اسناد:از تاريخ 1403/02/17   لغايت 1403/03/02   تا ساعت   00 :10

تاریخ بازگشایی: مورخ 1403/03/02     ساعت   00 :12

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مزایده :  بوشهر خيابان والفجر - روبروي اسکله  - مرکز بهداشت شهرستان بوشهر  - اداره امور عمومی

 

 

 

کلمات کلیدی:
اطلاعیه.نوبت.دوم     مزایده     واگذاری.دندانپزشکی     عالیشهر     هلیله    

تاریخ بروز رسانی:   26 ارديبهشت 1403

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >