مناقصه خرید یک دستگاه آنالیز HPLC

1403/3/5 0:0

 

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه خرید یک دستگاه آنالیز HPLC را برگزار  نمايد. شرکت کنندگان، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان مناقصه

تعداد

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

مبلغ برآوردی (ریال)

2003000383000014

دستگاه آنالیز HPLC

یک دستگاه

2.900.000.000

58.000.000.000

جمع کل (ریال)

58.000.000.000

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه:‌ از تاريخ  1403/03/07  لغايت 1403/03/12 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 1403/03/07   لغايت 1403/03/23  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی: 1403/03/23   ساعت 12:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه:  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.

 

 

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     خرید     دستگاه.آنالیز.HPLC    

تاریخ بروز رسانی:   5 خرداد 1403

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >