آگهی مناقصه پروژه احداث ساختمان و محوطه وسپتیک مرکز بهداشتي درماني حضرت زينب (س) واقع درشهرستان بوشهر

1396/4/3 0:0

آگهي مناقصه عمومي

نظر به اینکه دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی استان بوشهر درنظر داردمناقصه پروژه احداث ساختمان و محوطه وسپتیک مرکز بهداشتي درماني حضرت زينب (س) واقع درشهرستان بوشهر برگزاری نماید.لذا از متقاضیان واجد شرایط حداقل رتبه 5ابنیه دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمان بندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خیایان معلم روبروی ستاد اقامه نماز جمعه اقدام نموده وطی مهلت مقرر تحویل اسناد مناقصه تسلیم نمایند.

 

عنوان

متراژ

واحد

مبلغ ضمانت نامه

برآورد

ساختمان

1055

مترمربع

882,385,960 ریال

053,954,241,18

پیاده رو

1512

مترمربع

135,296,872

سپتیک

30

مترمکعب

446,467,93

                   جمع کل

634,717,207,19

 

 

 

 

 

 


تاریخ توزیع اسناد:ازتاریخ 96/3/29  لغایت 96/4/3  ساعت14:30

محل توزیع اسناد :بوشهر –روبروی ستاد اقامه نماز جمعه دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی –دبیرخانه مرکزی دانشگاه

مهلت تحویل اسناد :از تاریخ 96/4/4  لغایت 96/4/14 ساعت 30 :14

محل تحویل اسناد :دبیرخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی بوشهر

بازگشایی : اسناد و اوراق مناقصه درتاریخ 96/4/17 ساعت 13:30 در دفتر معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه بازگشایی می شود.
هزینه درج آگهی  به عهده برنده مناقصه می باشد.

اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است.

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     احداث.ساختمان.و.محوطه     مرکز.بهداشتي.درماني.حضرت.زينب.(س)     بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   3 تير 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >