مناقصه پروژه تعمیرات اساسی و تغییر کاربري درمانگاه ابوالفضل به مرکز بیماری‌هاي خاص در شهرستان بوشهر

1398/12/13 0:0

 

آگهي مناقصه عمومی  (2098000383000043)

 

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه تعمیرات اساسی و تغییر کاربري درمانگاه ابوالفضل به مرکز بیماری‌هاي خاص در شهرستان بوشهر را برگزار  نمايد. لذا از كليه پيمانكاران شركت‌هاي ذیصلاح با داشتن حداقل رتبه 5 ابنیه دعوت بعمل مي‌آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

نوع مناقصه

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

مبلغ برآوردی (ریال)

2098000383000043

تعمیرات اساسی و تغییر کاربري درمانگاه ابوالفضل به مرکز بیماری‌هاي خاص

1440

مترمربع

یک مرحله‌ای با ارزیابی فشرده

1.216.094.889

24.321.094.782

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد  

مهلت دریافت اسناد مناقصه:‌ از تاريخ  1398/12/14  لغايت 98/12/17 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی): از تاريخ 98/12/18 لغايت 98/12/28 تا ساعت 09:00 

تاریخ بازگشایی: 98/12/28 ساعت 09:15

مكان تحويل اصل ضمانت‌نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه:  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می‌باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در سايت ملی مناقصات و سامانه ستاد نيز درج گرديده است.

 

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     تعمیرات     درمانگاه     ابوالفضل     بیماری.خاص    

تاریخ بروز رسانی:   17 اسفند 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >