واگذاری (اجاره) درمانگاه رازی - شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه - به بخش خصوصی

1399/3/29 0:0

 

آگهی مزایده عمومی ، کد مزایده 5099000383000001

 

واگذاری (اجاره) درمانگاه رازی - شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه - به بخش خصوصیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر در نظر دارد واگذاری (اجاره) درمانگاه رازی - شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه - به بخش خصوصی را به شماره مزایده 5099000383000001 از طریق سامانه ستاد انجام دهد.

زمان انتشار در سایت: مورخ 1399/03/31      

مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت 19:00 مورخ 1399/04/03

تاریخ بازدید: 1399/04/01 لغایت 1399/04/08 (روزهای اداری)

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 12:00 مورخ 1399/04/10

زمان بازگشایی: ساعت 12:30 مورخ 1399/04/10

زمان اعلام  به برنده: 1399/04/10

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مزایده:  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

 لازم به ذكر است، اين آگهي در سايت ملی مناقصات و سامانه ستاد نيز درج گرديده است

 

 

کلمات کلیدی:
واگذاری     اجاره     درمانگاه.رازی     شهرستان.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   29 خرداد 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >