مزایده آهن آلات و آلومینیوم اسقاط و مازاد بر نیاز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1399/3/29 0:0

 

آگهی مزایده عمومی ، کد مزایده 1099000383000001

مزایده آهن  آلات و آلومینیوم اسقاط و مازاد بر نیاز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر در نظر دارد مزایده آهن آلات و آلومینیوم اسقاط و مازاد بر نیاز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به شماره مزایده 1099000383000001 از طریق سامانه ستاد انجام دهد.

 

ردیف

شماره پارت مزایده

شرح مزایده

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

1199000383000001

مزایده آهن آلات

200.000.000

2

1199000383000002

مزایده آلومینیوم

100.000.000

 

زمان انتشار در سایت: مورخ 1399/03/31      

مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت 19:00 مورخ 1399/04/03

تاریخ بازدید: 1399/04/01 لغایت 1399/04/08

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 12:00 مورخ 1399/04/10 (روزهای اداری)

زمان بازگشایی: ساعت 12:30 مورخ 1399/04/10

زمان اعلام  به برنده: 1399/04/10

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مزایده:  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

 لازم به ذكر است، اين آگهي در سايت ملی مناقصات و سامانه ستاد نيز درج گرديده است

 

کلمات کلیدی:
مزایده     آهن.آلات     آلومینیوم     اسقاط     مازاد        

تاریخ بروز رسانی:   29 خرداد 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >