آگهی مزایده آهن آلات و آلومینیوم اسقاط و مازاد بر نیاز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1399/10/17 0:0

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر در نظر دارد مزایده آهن آلات و آلومینیوم اسقاط و مازاد بر نیاز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از طریق سامانه ستاد انجام دهد.

 

ردیف

شماره مزایده

شرح مزایده

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

1099000383000006

مزایده آهن آلات

100/000/000

2

1099000383000007

مزایده آلومینیوم

100/000/000


زمان انتشار در سایت: مورخ99/10/16      

مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت 19:00 مورخ99/10/23

تاریخ بازدید : 99/10/17لغایت99/10/24   (روزهای اداری)

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 11:00 مورخ 99/10/27

زمان بازگشایی: ساعت 12:00 مورخ 99/10/27

زمان اعلام  به برنده:99/10/27

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مزایده :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد

 لازم به ذكر است، اين آگهي در سايت ملی مناقصات و سامانه ستاد نيز درج گرديده است.

کلمات کلیدی:
آگهی     مزایده     آهن.آلات     آلومینیوم.اسقاط     دانشگاه.علوم.پزشکی.بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   26 خرداد 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >