مزایده اموال اسقاط و مازاد بر نیاز بیمارستان شهید گنجی برازجان

1400/2/29 0:0

نظر به اینکه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر در نظر دارد مزایده اموال اسقاط و مازاد بر نیاز بیمارستان شهید گنجی برازجان از طریق سامانه ستاد برگزار نمایند .وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند

 

ردیف

شماره مزایده

شرح مزایده

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

۱۰۰۰۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۰1

مزایده آهن آلات اسقاط و مازاد بیمارستان شهید گنجی برازجان

50.000.000

2

۱۰۰۰۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۰۲

مزایده اموال اسقاط و مازاد بیمارستان شهید گنجی برازجان

175.000.000


زمان انتشار در سایت: مورخ 1400/02/29    

مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت 19:00 مورخ 1400/03/04

تاریخ بازدید : 1400/03/01لغایت 1400/03/05 (ساعات اداری)

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 10:00 مورخ 1400/03/08

زمان بازگشایی: ساعت 12:00 مورخ 1400/03/08

زمان اعلام  به برنده:1400/03/08

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مزایده :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.


لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد نيز درج گرديده است.

کلمات کلیدی:
مزایده     اموال     اسقاط     بیمارستان     شهید.گنجی.برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   26 خرداد 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >