مناقصه واگذاری بخشی از امور نگهبانی بیمارستان بقیه اله الاعظم(عج)دیلم

1400/3/25 0:0

 

آگهی مناقصه عمومی


دانشگاه علوم پزشكی بوشهر در نظر دارد مناقصه واگذاری بخشی از امور نگهبانی بیمارستان بقیه اله الاعظم(عج)دیلم را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید.

 

ردیف

کد فراخوان

موضوع مناقصه

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه

1

۲۰۰۰۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۰۷

واگذاری بخشی از  امور نگهبانی بیمارستان

بقیه اله الاعظم(عج)دیلم

450/000/000

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه:‌ از تاريخ  1400/03/25  لغايت 1400/03/27 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 1400/03/28  لغايت 1400/04/07  تا ساعت 10:00  

تاریخ بازگشایی: 1400/04/07   ساعت 11:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه:  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.

 

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     واگذاری     امور.نگهبانی     بیمارستان.دیلم    

تاریخ بروز رسانی:   25 خرداد 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >