آگهی مزایده اموال اسقاط و مازاد بر نیاز بیمارستان شهید گنجی برازجان

1400/4/1 0:0

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر در نظر دارد مزایده اموال اسقاط و مازاد بر نیاز بیمارستان شهید گنجی برازجان از طریق سامانه ستاد انجام دهد.

 

ردیف

شماره مزایده

شرح مزایده

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

۱۰۰۰۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۰3

مزایده آهن آلات اسقاط و مازاد بیمارستان شهید گنجی برازجان

50.000.000

2

۱۰۰۰۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۰4

مزایده اموال اسقاط و مازاد بیمارستان شهید گنجی برازجان

175.000.000

زمان انتشار در سایت: مورخ1400/3/29      

مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت 19:00 مورخ 1400/4/6

تاریخ بازدید : 1400/3/30 لغایت 1400/4/7   (ساعات اداری)

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 10:00 مورخ 1400/4/8

زمان بازگشایی: ساعت 11:30 مورخ 1400/4/8

زمان اعلام  به برنده:1400/4/8

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مزایده :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد نيز درج گرديده است

کلمات کلیدی:
مزایده     اموال     اسقاط.و.مازاد     بیمارستان.شهید.گنجی.برازجان        

تاریخ بروز رسانی:   1 تير 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >