آگهی مناقصه واگذاری برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان های تابعه

1400/7/12 0:0

آگهی مناقصه

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه واگذاری برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت  شهرستان های تابعه را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران دارای صلاحیت برابر با شرایط اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

شرح فراخوان

شهرستان

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

2000000383000020

برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان ها

کنگان

1/800/000/000

2000000383000021

دشتستان

3/330/000/000

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1400/7/12  لغايت 1400/7/17 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد  : از تاريخ 1400/7/18   لغايت 1400/7/28 تا ساعت 11:00  

تاریخ بازگشایی : 28/07/1400   ساعت 12:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.


 

 

 

کلمات کلیدی:
مناقصه.واگذاری     برنامه.تامین.نیرو     مراکز.خدمات.جامع.سلامت     پایگاههای.سلامت        

تاریخ بروز رسانی:   14 مهر 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >