آگهی مناقصه پروژه احداث پانسیون پزشک مرکز خدمات جامع سلامت بادوله واقع در شهرستان دشتی

1400/11/9 0:0

آگهي مناقصه عمومی  (2000000383000026)

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث پانسیون پزشک مرکز خدمات جامع سلامت بادوله واقع در شهرستان دشتی را برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

نوع مناقصه

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2000000383000026

احداث پانسیون

100.91 مترمربع

یک مرحله ای با ارزیابی فشرده

390.253.537

7.321.823.544

پیاده رو

46.16مترمربع

483.247.187

جمع کل(ریال)

7.805.070.731

 

 

 

 

 

 

 


محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌
از تاريخ  1400/11/9  لغايت 1400/11/12 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1400/11/13  لغايت 1400/11/23تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1400/11/23   ساعت 13:15

مکان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     احداث     پانسیون.پزشک     مرکز.درمان     جامع.سلامت.بادوله     شهرستان.دشتی    

تاریخ بروز رسانی:   9 بهمن 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >