آگهی مناقصه واگذاری بخشی از امور نگهبانی بیمارستان¬های تابعه خود - نوبت دوم

1401/3/4 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه واگذاری بخشی از  امور نگهبانی بیمارستان¬های تابعه خود - نوبت دوم را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران دارای صلاحیت برابر با شرایط اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد   اقدام نمایند.

 

ردیف

کد فراخوان

موضوع مناقصه

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه

1

۲۰۰۱۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰38

واگذاری بخشی از  امور نگهبانی بیمارستان

شهید گنجی برازجان

650.000.000

2

۲۰۰۱۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰39

واگذاری بخشی از  امور نگهبانی مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس

900.000.000

3

۲۰۰۱۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰40

واگذاری بخشی از  امور نگهبانی بیمارستان

زینبیه خورموج

570.000.000

4

۲۰۰۱۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰41

واگذاری بخشی از  امور نگهبانی بیمارستان

امام خمینی(ره)کنگان

810.000.000

5

۲۰۰۱۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰42

واگذاری بخشی از  امور نگهبانی بیمارستان

امام هادی(ع)دیر

490.000.000

6

۲۰۰۱۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰43

واگذاری بخشی از  امور نگهبانی بیمارستان

بقیه اله الاعظم(عج)دیلم

650.000.000

 

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/3/4  لغايت 1401/3/7 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 1401/3/8   لغايت 1401/3/181  تا ساعت 12:00 

تاریخ بازگشایی : 1401/3/18   ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     واگذاری     امور.نگهبانی     بیمارستان.های.تابعه     نوبت.دوم        

تاریخ بروز رسانی:   4 خرداد 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >