آگهی مناقصه پروژه احداث خانه های بهداشت حرمیک، صیدی واقع در شهرستان جم – نوبت دوم

1401/3/4 0:0

آگهی مناقصه

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث خانه های بهداشت حرمیک، صیدی واقع در شهرستان جم – نوبت دوم را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2001000383000044

خانه بهداشت حرمیک

86 مترمربع

679.393.169

12.725.798.271

پیاده رو

53مترمربع

862.045.127

جمع کل(ریال)

13.587.843.398

2001000383000045

خانه بهداشت صیدی

86 مترمربع

679.393.169

12.725.798.271

پیاده رو

53مترمربع

862.045.127

جمع کل(ریال)

13.587.843.398

 

 


 

 

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   
مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/3/4  لغايت 1401/3/7 تا ساعت 19:00
مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1401/3/8   لغايت 1401/31/18  تا ساعت 12:00  
تاریخ بازگشایی : 1401/3/18  ساعت 13:00
مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     پروژه.احداث.خانه.های.بهداشت     حرمیک     صیدی     شهرستان.جم     نوبت    
دوم    

تاریخ بروز رسانی:   4 خرداد 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >