آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر

1401/7/20 0:0

 

آگهي مناقصه عمومی

 

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح با داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.

 

ردیف

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

2001000383000076

تاسیسات بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر

1.360.000.000

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/07/20  لغايت 1401/07/23تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد : از تاريخ 1401/07/24  لغايت 1401/08/04  تا ساعت 12:30  

تاریخ بازگشایی : 1401/08/04   ساعت 13:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است ، اين آگهي در سايت هاي ذيل نيز درج گرديده است  .


سايت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  
سايت ملي مناقصات                                       
سامانه ستاد                                                                                                                     

کلمات کلیدی:
مناقصه     نگهداشت     تاسیسات     بیمارستان     شهدای.خلیج.فارس    

تاریخ بروز رسانی:   20 مهر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >