آگهی مناقصه پروژه خانه بهداشت چم چشمه واقع در شهرستان جم - نوبت دوم

1401/7/20 0:0

 

آگهي مناقصه عمومی

 

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه خانه بهداشت چم چشمه واقع در شهرستان جم-نوبت دوم را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد ایران اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2001000383000075

خانه بهداشت

86 مترمربع

701.217.734

13.162.309.556

پیاده رو

53 مترمربع

862.045.127

جمع کل(ریال)

14.024.354.683

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/07/20  لغايت 140/07/23 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1401/07/24   لغايت 140/08/04 تا ساعت 12:30  

تاریخ بازگشایی : 1401/08/04  ساعت 13:30


مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است ، اين آگهي در سايت هاي ذيل نيز درج گرديده است:

سايت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر           
سايت ملي مناقصات                             
سامانه ستاد                                                                                         

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     خانه.بهداشت     شهرستان.جم    

تاریخ بروز رسانی:   20 مهر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >