فراخوان جذب سرمایه گذار

1401/7/30 0:0

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را مستند به دستور العمل ماده23 قانون الحاقی برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به بخش غیر دولتی (خصوصی )  و بر اساس مصوبات طرح های تملک دارایی های سرمایه جدید ، نیمه تمام ، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی از طریق رقابت عمومی واگذار نماید . لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمان بندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد فراخوان  به آدرس : بوشهر، خیابان معلم ، روبروی جایگاه نماز جمعه ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر . دفتر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه مراجعه نماید. قابل ذکر است پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از اسناد را دریافت و به همراه اسناد و مدارک درخواست شده با قید قبولی امضاء نموده و طی مهلت مندرج در این آگهی به دانشگاه تحویل نمایند .

 ردیف

شرح

شهرستان

1

پایگاه بهداشت بهارستان

جم

2

خانه بهداشت کلات

عسلویه

3

خانه بهداشت برکه چوپان

عسلویه

4

خانه بهداشت برباز

عسلویه

5

پایگاه سلامت ایثار

کنگان

6

پایگاه سلامت غدیر

کنگان

7

اورژانس جاده ای آباد

تنگستان

8

مرکز خدمات جامع سلامت بنداروز

دشتستان

9

توسعه اورژانس بیمارستان شهید گنجی

دشتستان

10

مرکز خدمات جامع سلامت شنبه

دشتی

 

محل و تاریخ توزیع اسناد فراخوان : دفتر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه از تاریخ درج آگهی به مدت چهار روز کاری

مهلت اخذ اسناد فراخوان : 1401/7/30  لغایت 1401/8/3تا ساعت 14:00

مهلت تحویل اسناد فراخوان :  1401/8/4 لغایت 1401/8/13 تا ساعت 13:00

بازگشایی پاکات : پاکات پیشنهادی  در تاریخ 1401/8/13 ساعت 14:00 در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بازگشایی  می شود .

 

 

کلمات کلیدی:
فراخوان     جذب     سرمایه.گذار    

تاریخ بروز رسانی:   1 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >