آگهی مناقصه واگذاری برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان های تابعه

1401/8/8 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه واگذاری برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت  شهرستان های تابعه را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران دارای صلاحیت برابر با شرایط اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد   اقدام نمایند.

شماره فراخوان

شرح فراخوان

شهرستان

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

2001000383000080

برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان ها

بوشهر(شهری-روستایی)

2.820.000.000

2001000383000081

دشتستان(شهری)

2.430.000.000

2001000383000082

دشتستان(روستایی)

1.290.000.000

2001000383000083

دشتی(شهری-روستایی)

863.000.000

2001000383000084

کنگان(شهری-روستایی)

1.400.000.000

2001000383000085

گناوه(شهری-روستایی)

1.330.000.000

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/8/8  لغايت1401/8/11 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 1401/8/12  لغايت 1401/8/22 تا ساعت 13:00  

تاریخ بازگشایی : 1401/8/12   ساعت 13:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
 لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه.واگذاری     برنامه.تامین.نیرو     مراکز.خدمات.جامع.سلامت     پایگاههای.     سلامت     شهرستان    
های.تابعه    

تاریخ بروز رسانی:   12 ارديبهشت 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >