مناقصات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

30 دی 1399
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

17 دی 1399
آگهی مزایده آهن آلات و آلومینیوم اسقاط و مازاد بر نیاز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

3 دی 1399
آگهی مزایده آهن آلات و آلومینیوم و اموال مازاد و اسقاطی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

25 آذر 1399
مناقصه پروژه احداث مرکز درمانی بردخون در شهرستان دیر

 

12 آذر 1399
آگهی مناقصه واگذاری بخشی از امور نگهبانی بیمارستان های امام خمینی(ره) شهر کنگان و زینبیه شهر خورموج و شهدای خلیج فارس بوشهر و شهید گنجی برازجان

 

7 آبان 1399
آگهی مزایده بخشی از سیستم سرمایشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

7 آبان 1399
مناقصه پروژه توسعه مرکز درمانی آبپخش در شهرسـتان دشتستان

 

21 مهر 1399
مناقصه تهیه و نصب و راه اندازي دو دسـتگاه دیزل ژنراتور 1000 کیلو ولت آمپر در شهرستان بوشهر

 

21 مهر 1399
آگهی مناقصه پروژه توسعه مرکز درمانی آبپخش در شهرسـتان دشتستان

 

23 شهريور 1399
آگهی مناقصه واگذاری برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان های تابعه

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 آرشیو
  
از تا

< >