فراخوان جذب سرمایه‌گذار

1398/10/2 0:0

 

فراخوان جذب سرمایه‌گذار

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد اجرای پروژه‌های ذیل را مستند به دستور العمل ماده 27 قانون الحاقی برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به بخش غیر دولتی (خصوصی) و بر اساس مصوبات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی از طریق رقابت عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می‌آید وفق برنامه زمان‌بندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد فراخوان  به آدرس: بوشهر، خیابان معلم، روبروی جایگاه نماز جمعه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی (امور قراردادها)  دانشگاه مراجعه نماید.

قابل ذکر است پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از اسناد را دریافت و به همراه اسناد و مدارک درخواست شده با قید قبولی امضاء نموده و طی مهلت مندرج در این آگهی به دانشگاه تحویل نمایند.

 

ردیف

پروژه واگذاری

شهرستان

1

واگذاری پروژه احداث بخش پزشکی هسته ای بیمارستان شهدای خلیج فارس به بخش خصوصی و تجهیز آن به دستگاه  PET-SCAN  در قالب ساخت، بهره‌برداری و مالکیت (BOO)

بوشهر

2

واگذاری پروژه تکمیل احداث کلینیک تخصصی کنگان در قالب (BOT)

کنگان

3

واگذاری احداث بیمارستان تخصصی قلب  در قالب (BOO)

بوشهر

4

واگذاری تکمیل پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی عالیشهر به بخش خصوصی به روش ساخت،بهره برداری و انتقال مالکیت (BOT)

بوشهر

5

واگذاری پروژه تکمیل بیمارستان  17 شهریور برازجان در قالب (BOO)

دشتستان

 

محل و تاریخ توزیع اسناد فراخوان: واحد امور قراردادهای دانشگاه از تاریخ درج آگهی به مدت سه روز کاری

مهلت اخذ اسناد فراخوان: 1398/10/02 لغایت 1398/10/04 روز چهار شنبه تا ساعت 14

مهلت تحویل اسناد فراخوان: 1398/10/05 لغایت 1398/10/14 روز شنبه تا ساعت 14

پاکات پیشنهادی در تاریخ 1398/10/15 ساعت 12 روز یکشنبه در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بازگشایی می‌شود.

هزینه درج آگهی به عهده برنده واگذاری می‌باشد.

 

کلمات کلیدی:
فراخوان     جذب     سرمایه.گذار    

تاریخ بروز رسانی:   2 دی 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >