فراخوان جذب سرمایه گذار

1400/6/10 0:0

فراخوان جذب سرمایه گذار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را مستند به دستور العمل ماده23 قانون الحاقی برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به بخش غیر دولتی (خصوصی )  و بر اساس مصوبات طرح های تملک دارایی های سرمایه جدید ، نیمه تمام ، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی از طریق رقابت عمومی واگذار نماید . لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمان بندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد فراخوان  به آدرس : بوشهر، خیابان معلم ، روبروی جایگاه نماز جمعه ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر . دفتر منابع فیزیکی و حفاظت از طرح های عمرانی دانشگاه مراجعه نماید. قابل ذکر است پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از اسناد را دریافت و به همراه اسناد و مدارک درخواست شده با قید قبولی امضاء نموده و طی مهلت مندرج در این آگهی به دانشگاه تحویل نمایند .

 

ردیف

شرح

شهرستان

1

اورژانس جاده ای آباد

تنگستان

2

توسعه و تجهیز ICU ، CCU و بخش های بیمارستانی قلب بوشهر

بوشهر

3

تکمیل و تجهیز پانسیون پزشکان رود فاریاب

دشتستان

4

تکمیل و تجهیز پانسیون پزشک نظر آقا

دشتستان

5

تکمیل وتجهیز ICU بیمارستان زینبیه خورموج

دشتی

6

احداث خانه بهداشت اولی شمالی

دیر

7

احداث خانه بهداشت بردخون کهنه

دیر

8

احداث و تجهیز اورژانس شهری نخل تقی

عسلویه

9

احداث و تجهیز پانسیون 2 واحدی مرکز اخند

عسلویه

10

تکمیل و تجهیز خانه بهداشت روستای بیدخون

عسلویه

11

تکمیل و تجهیز اورژانس جاده ای بیدخون

عسلویه

12

تکمیل و تجهیز پانسیون 16 واحدی پزشکان دشتستان

دشتستان

13

کلینیک تخصصی نخل تقی

عسلویه

14

تکمیل کلینیک تخصصی برازجان

دشتستان


محل و تاریخ توزیع اسناد فراخوان : دفتر منابع فیزیکی و حفاظت از طرح های عمرانی دانشگاه از تاریخ درج آگهی به مدت سه روز کاری

مهلت اخذ اسناد فراخوان : 1400/6/10  لغایت 1400/6/14 تا ساعت 13

مهلت تحویل اسناد فراخوان :  11400/6/15 لغایت 1400/6/24 تا ساعت 12

تاریخ بازگشایی : پاکات پیشنهادی  در تاریخ 1400/6/24 ساعت 13 در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بازگشایی  می شود .

 

کلمات کلیدی:
فراخوان     جذب     سرمایه.گذار     پروژه.های     دانشگاه.علوم.پزشکی.بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   13 شهريور 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >