آگهی.مناقصه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

8 اسفند 1402
آگهی مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان

 

7 اسفند 1402
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان امام خمینی کنگان

 

7 اسفند 1402
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان

 

7 اسفند 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان های تابعه

 

7 اسفند 1402
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهدای خلیج فارس

 

23 بهمن 1402
آگهی مناقصه احداث پایگاه بهداشت فرهی واقع در شهرستان دشتستان

 

15 بهمن 1402
آگهی مناقصه پروژه احداث خانه بهداشت برکه چوپان واقع در شهرستان کنگان

 

14 آبان 1402
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان-نوبت سوم

 

13 آبان 1402
آگهی احداث تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان بقیه اله الاعظم(عج)دیلم

 

3 آبان 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از امور نگهبانی بیمارستان¬های تابعه

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
< >