بیمارستان

1 2 3 4 5 6 7 8 9

23 بهمن 1401
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان-نوبت سوم

 

23 بهمن 1401
آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید گنجی برازجان نوبت سوم

 

28 آذر 1401
آگهی مناقصه پروژه مقاوم سازی بیمارستان امام خمینی(ره)

 

26 آذر 1401
آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید گنجی برازجان -نوبت دوم

 

28 آبان 1401
آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید گنجی برازجان

 

28 آبان 1401
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان-نوبت دوم

 

25 آبان 1401
آگهی مناقصه پروژه توسعه اورژانس بیمارستان شهید گنجی

 

20 مهر 1401
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر

 

3 امرداد 1401
آگهی مناقصه واگذاری بخشی از امور نگهبانی بیمارستان¬های تابعه-نوبت دوم

 

28 تير 1401
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان-نوبت دوم

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
< >