خرید

1 2

5 خرداد 1403
مناقصه خرید یک دستگاه آنالیز HPLC

 

22 آذر 1402
مناقصه خرید یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال ستون سقفی - نوبت دوم

 

3 امرداد 1402
آگهی مناقصه تامین(خرید) غذای بیماران و کارکنان مرکز آموزشی درمانی تخصصی قلب بوشهر-نوبت دوم

 

17 تير 1402
آگهی مناقصه تامین(خرید) غذای بیماران و کارکنان مرکز آموزشی درمانی تخصصی قلب بوشهر

 

21 خرداد 1402
مناقصه خرید یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال پرتابل

 

20 خرداد 1402
آگهی مناقصه خرید دو دستگاه رادیولوژی دیجیتال ستون سقفی و یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال پرتابل

 

23 بهمن 1401
آگهی مناقصه خرید 3 دستگاه آمبولانس-نوبت سوم

 

6 آذر 1401
آگهی مناقصه خرید 2 دستگاه آمبولانس

 

25 خرداد 1401
آگهی مناقصه خرید خدمت بی خطرسازی پسماندهای عفونی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر-نوبت دوم

 

8 خرداد 1401
آگهی مناقصه خرید خدمت بی خطرسازی پسماندهای عفونی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 
1 2
< >