مرکز

1 2 3 4 5

23 خرداد 1403
فراخوان جلب مشارکت با بخش خصوصی نوبت دوم

 

19 ارديبهشت 1403
مناقصه پروژه احداث مرکز جامع سلامت شهری وحدتیه واقع در شهرستان دشتستان

 

16 ارديبهشت 1403
پروژه احداث مرکز بیماری های خاص (اعصاب و روان)

 

1 مهر 1402
آگهی مناقصه پروژه توسعه مرکز خدمات جامع سلامت سعدآباد

 

1 مهر 1402
آگهی مناقصه پروژه توسعه مرکز خدمات جامع سلامت روستائی بنداروز واقع در شهرستان دشتستان

 

1 مهر 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی مرکز تخصصی قلب بوشهر-نوبت سوم

 

14 امرداد 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی مرکز تخصصی قلب بوشهر

 

3 امرداد 1402
آگهی مناقصه تامین(خرید) غذای بیماران و کارکنان مرکز آموزشی درمانی تخصصی قلب بوشهر-نوبت دوم

 

24 تير 1402
آگهی مناقصه پروژه توسعه مرکز امام سجاد ریز ( پانسیون )واقع در شهرستان جم را بصورت یک مرحله ای

 

17 تير 1402
آگهی مناقصه تامین(خرید) غذای بیماران و کارکنان مرکز آموزشی درمانی تخصصی قلب بوشهر

 
1 2 3 4 5
< >