آزمون.بهورزی


16 تير 1397
آزمون فصل اول بهورزان در شهرستان دیلم برگزار شد
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم گفت: آزمون فصلی بهورزان با مباحث بهداشت محیط، تغذیه، بهداشت دهان و دندان، جوانان و نوجوانان در شهرستان دیلم برگزار شد.

 

2 اسفند 1396
آزمون مهارتی مدیران و مربیان مراکز بهورزی در شهرستان گناوه برگزار شد
با حضور مدیران و مربیان شهرستان‌های بوشهر، دشتستان، گناوه و دیلم، آزمون مهارتی این مربیان در گناوه برگزار شد.

 

2 آبان 1396
برگزاری مرحله دوم آزمون استانی بهورزان شهرستان تنگستان
مرحله دوم آزمون استانی بهورزان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان در سالن اجتماعات این شبکه برگزار شد.

 
 
 
< >