ابراهیم.اسماعیل‌پور


22 مهر 1402
مهم‌ترین راه پیشگیری از بیماری عفونی و واگیردار درمان صحیح و به موقع است
کارشناس واحد بیماری‌های واگیر شبکه بهداشت و درمان دشتستان گفت: مهم‌ترین راه پیشگیری از بیماری عفونی و واگیردار، درمان صحیح و به موقع طبق دستورالعمل است.

 

18 خرداد 1399
در یک‌سال گذشته هشت هزار مورد بیماریابی مالاریا در سطح شهرستان دشتستان انجام‌شده است
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان گفت: در یک‌سال گذشته هشت هزار مورد بیماریابی مالاریا توسط شبکه بهداشت و درمان دشتستان انجام‌شده است.

 

25 آذر 1398
در شهرستان دشتستان صورت گرفته است: انجام بیش از پنج هزار بیماریابی برای پیشگیری از شیوع مالاریا
کارشناس برنامه مالاریا واحد بیماری‌های واگیر شبکه بهداشت و درمان دشتستان گفت: از ابتدای سال 98 تاکنون و برای پیشگیری از شیوع مالاریا، بیش از پنج هزار نفر توسط کارشناسان ویژه شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان مورد بیماریابی قرارگرفته‌اند.

 
 
 
< >