اصلاح.فرآیند


17 امرداد 1402
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: اصلاح فرایندها باعث حرکت رو به رشد و تعالی در بیمارستان‌ها می‌شود
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: اصلاح فرایندها باعث حرکت رو به رشد و تعالی در بیمارستان‌ها می‌شود.

 
 
 
< >