تجلیل.جانبازان


1 دی 1395
در شهرستان تنگستان صورت گرفت: بازدید ازخانواده همکاران جانباز و رزمنده دوران دفاع مقدس
در راستای تجلیل و تکریم از افتخارت نظام مقدس جمهوری اسلامی دیداری با دوخانواده جانباز شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان صورت گرفت.

 
 
 
< >