تزریق.در.منزل


23 تير 1400
واکسیناسیون سالمندان ناتوان جمی علیه ویروس کرونا در منزل به روایت تصویر
سالمندان ناتوان جمی که به علت کهولت سن و بیماری قادر به حرکت نبوده‌اند، با حضور تیم‌های بهداشتی در منازل آن‌ها، در برابر ویروس کرونا واکسینه شدند.

 
 
 
< >