تک‌فرزندی


21 اسفند 1402
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان؛ تک‌فرزندی می‌تواند یکی از عوامل افسردگی باشد
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان گفت: تک‌فرزندی می‌تواند یکی از عوامل افسردگی باشد

 

25 ارديبهشت 1402
رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان: باورها و ترویج فرهنگ تک‌فرزندی در کاهش رشد جمعیت نقش بسزایی داشته است
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان گفت: باورهای غلط و ترویج تک‌فرزندی در کاهش رشد جمعیت نقش بسزایی داشته است.

 

3 مهر 1398
پدیده تک‌فرزندی ارمغان صنعتی شدن جوامع؛ پیامدها و مشکلات تک‌فرزندی را بیشتر بشناسیم
کارشناس برنامه سلامت باروریِ معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: تک‌فرزندی پدیده‌ای است که به دنبال صنعتی شدن جوامع امکان رخداد آن افزایش می‌یابد.

 
 
 
< >